Tansania: Morogoro kylämetsityshanke (2000–2011 )

Missio:

Morogoron kylien metsityshankkeissa pyritään metsänkasvatus- ja puunistutusesimerkkien avulla osoittamaan metsien ekologiset ja taloudelliset hyödyt kyläläisille. 

Tavoitteet:

Hankkeen perimmäisenä tavoitteena oli saada viljelijät perustamaan yksityisiä metsikköjä. Heitä koulutettiin tuottamaan taimia, perustamaan ja hoitamaan metsiköitä ja hyödyntämään niistä saatavaa puuta mahdollisimman monipuolisesti.

Tavoitteena oli tuottaa puuta eri käyttötarkoituksiin: polttopuuksi, rakennuspuuksi, hedelmäpuiden hedelmien saamiseksi, puuhiilen polttamisen raaka-aineeksi ja sahatavaraksi.

Toteutus:

Toivala-säätiöllä oli paikallisena yhteistyökumppanina MOECO (Morogoro Environmental Cooperation Organisation), joka toteutti hankkeen toimenpiteet yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Se myös raportoi tuloksista.

Tulokset:

Hanketta toteutettiin viidessä kylässä Morogoron alueella ja siihen osallistui noin 250 viljelijää. Perustettujen metsiköiden kokonaispinta-ala oli noin 50 hehtaaria. Taimien kasvattaminen ja niiden myymisestä kyläläiset saivat ansiotuloja.

Sattumuksia Morogorossa...

Olimme Niilo Kalsin kanssa Morogorossa hankkeemme evaluointimatkalla ja perehdyttämässä voluntaariamme kolmen kuukauden voluntaari-jaksolle Morogorossa.

Yksi tärkeä etappi oli oli oleskeluluvan saaminen Morogoron Immigration Officesta. Menimme paikalle, mutta Niilon kanssa emme menneet toimistoon vaan pysyttelimme hieman kauempana, alueen ulkopuolella, meillä kun ei itsellämme ollut muuta kuin turistiviisumit, joilla kaikenlainen työnteko oli kielletty.

Paikallinen poliisi kuitenkin kiinnitti huomiota meihin, paikoillaan seisoskeleviin Mzunguihin ja tuli kysymään asiaamme ja papereitamme. No meillä kun ei ollut muuta kuin passimme ja turistiviisumit niin asia eteni aina apulaispoliisipäällikön puheille asti. Yritimme vakuuttaa, että kyllä me oikeastaan turisteja ollaan eikä mitään oikeita töitä tehdä, mutta perustelumme eivät purreet. Poliisi totesi, ettette te mitään turisteja ole – ei Morogorossa ole turisteja, eikä teillä ole edes kameraa kaulassa.

No onneksi apulaispäällikkö oli palvellut samassa tehtävässä aiemmin Moshissa ja juuri samoihin aikoihin kun itse olin siellä töissä ja pääsin toteamaan, että hän onkin jotenkin tutun oloinen. Kertasimme yhteisiä
Moshin aikoja ja yhteisiä tuttuja ja lopulta tilanne päättyi siihen, että apulaispäällikkö totesi alaiselleen officerille, että ”tiedät mitä sinun pitää tehdä”. Saimme passimme takaisin toteamuksella, että ensi kerralla sitten oikeat paperit.

Tansanialaiset ovat ystävällistä ja ymmärtäväistä väkeä ja kokemuksemme viranomaisten kanssa toimimisesta on, että asiallisuudella, huumorilla ja ripauksella kiswahilia selviää joskus kiperistäkin tilanteista. Kiirettä noissa tilanteissa ei kannata pitää – niin kuin Tansaniassa muutenkaan.

-Markku-